?

Log in

No account? Create an account
g_rub [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 11th, 2011|04:54 am]
g_rub
Трохі фактаў, якія зрабілі гэты выходны непадобным на шэрыя будні:
  • Насьця, я цябе кахаю!
  • Сёньня ў Горадні адбылося зацьменьне месяцу
  • Сёньня ў горадні было 15-годдзе анарха-панк гурта КальЯн
  • Канцэрт быў клясычна-андэграўндны -- у нейкім прамысловым памяшканьні пасярод прыватнага сектару
  • За ўсю 10-гадовую гісторыю любові да творчасьці анарха-панк гурта Кальян і сяброўскіх стасункаў зь яго вакалістам Дзянісаў Аляксандр гэта быў першы раз, калі я чуў электрычны КальЯн жыўцом.
  • На канцэрце я троху нечакана (але дастаткова пасьпяхова) выступіў у ролі секьюрыці. Альбо калі казаць больш высокім штылем -- усімі сваімі ста кіляграмамі стаў у шыхты валянтэрскай анарха-самаабароны.
  • У сувязі з папярэднім пунктам на апошняе песьні мне, здаецца, выбілі меніск (з трэцяе спробы)
linkReply