?

Log in

No account? Create an account
Што адбываецца у той самы момант, калі ты націскаеш на спуск? - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Што адбываецца у той самы момант, калі ты націскаеш на спуск? [Dec. 9th, 2011|10:45 pm]
g_rub


Алесь Дзянісаў, вакаліст гуртоў "КальЯн" і "Людзі на балоце":
"Апошні смяротны прысуд двум "віцебскім падрыўнікам" выклікаў шмат пытанняў. Асабіста я не веру, што асудзілі напэўна тых самых людзей. Я хачу падтрымаць гэтай песняй родных і блізкіх асуджанных, у першую чаргу, Кавалёва, якія змагаюцца за жыццё і годнасць Уладзіслава. У мяне няма шансаў, каб паўплываць на сітуацыю, але ёсць гітара і словы. Песня была напісана ў 2009 годзе, але зараз яна атрымалася нават больш актульнай, чым 2 г.назад..."
linkReply