?

Log in

No account? Create an account
Малайцы, сябры! Так трымаць. - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Малайцы, сябры! Так трымаць. [Nov. 20th, 2011|01:50 am]
g_rub
За паўтары дні -- ужо больш за 10К подпісаў супраць расстрэлу тых, чыя віна не даказаная.

Калі ты ня верыш беларускаму суду, але не падаў свой голас у абарону тых, каго адпраўляюць на сьмерць -- зайдзі па спасылцы, ды падумай аб магчымасьці зрабіць штосьці.

Я падпісаўся. Маё тлумачэньне, чаму вырашыў зрабіць гэта, можна прачытаць тут і на фэйсбуку.
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: g_rub
2011-11-21 06:28 am (UTC)
>> Не вижу текста петиции по ссылке.

Строго говоря, это скорее не петиция, а манифест несогласия с сабжем, причем отвратительно написанный.

(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: g_rub
2011-11-21 04:18 pm (UTC)
А по ссылке на http://www.thepetitionsite.com/1/15-days-left-to-save-lives-of-2-young-men-that-are-going-to-be-executed/ у тебя нету справа от заголовка оранжевой надписи "Sign Petition!" и формы для ввода?
(Reply) (Parent) (Thread)