?

Log in

No account? Create an account
"Дорога пришла к человеку домой..." - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Дорога пришла к человеку домой..." [Sep. 4th, 2011|08:55 pm]
g_rub
У нашым шэрагу вандровак надалася трэцяя серыя.

Наведаўшы на мінулых выходных Слабодку (якая калісьці прыюціла нас у самы першы сямейны адпачынак), мы не ўстрымаліся ад таго, каб вярнуцца туды зноў вечарам пятніцы.
Гэтым мы паехалі туды ўдвох, без кампаніяў. І ў гэтыя дні былі практычна адзінымі кліентамі на абсалютна пустой базе!

За мінулы тыдзень нешта незваротна зьмянілася ў паветры, зямлі і вадзе. На Браслаўшчыну ціхімі крокамі прыйшла цёплая восень.
Але казачнымі гэтыя месцы быць не перасталі.

Мы зрабілі круг вакол азёраў праз маленькія прымежныя вёсачкі, некаторыя зь іх стаяць увогуле без жыхароў. Зазірнулі на гару Маяк і з асалодай стаялі на ёй сам-насам з тутэйшымі краявідамі, без аніякіх турыстаў пад бокам. Цалкам прайшлі па чатырохкіламетровай сьцежцы праз Слабодскі озавы хрыбет (да самых прыгожых месцаў якога чамусьці не дайшлі шэсьць гадоў таму). І правялі два цудоўных вечары ля вогнішча.

Фатаграфіі можа выкладзем пазьней.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: belokrylaya
2011-09-05 12:00 pm (UTC)
Здорово! :) Я тоже чуть поздней выложу фотки :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: budimir
2011-09-10 08:21 pm (UTC)
Мы неяк адпачывалі там разам з Чарнецом і ягонай сям'ёй, дык ён напісаў пра яе цудоўны тэкст. Раю пачытаць.
(Reply) (Thread)